BREVE TIL SOLEN

Et menneske i dialog med solen. 

Elektro akustisk værk for 6 højtalere, Omni-MAX-film og video af komponisten Jørgen Teller - skabt i samarbejde med fotografen Thomas Damgård. 

Den første bunke soniske og visuelle breve til den maniske stjerne udgives på DVD og CD vinter 2003.

Et menneske står på jorden og vil kommunikere med solen. Hvem er solen? Kan man komme i kontakt med solen? 

Brevenes kerne består af en række nye lydkompositioner og digte Jørgen Teller har skrevet til solen. På DVD afsendes de sammen med Thomas Damgårds computerbehandlede grafik- og satelitbilleder. 

Produceret af alteration.
Støttet af Kulturministeriets Udviklingsfond, Statens Kunstfond, Kodak, DIEM, Komponistbienalen, 
Tycho Brahe Planetarium, Sirius Film, m.fl.  


LETTERS TO THE SUN

A human in dialogue with the Sun. 

Electro acoustic piece for 6 speakers, OMNI-MAX-film and video created for OMNI-MAX-Theaters by the composer Jørgen Teller created in collaboration with photographer Thomas Damgård. 

The first pile of sonic and visual letters to the manic star is released on DVD and CD winter 2003 - english version.

A human standing on earth - wanting to communicate with The Sun. Who is The Sun ? Can one make contact with The Sun ? 

At the center of the letters stands a sequence of new sound-compositions and poems by Jørgen Teller written for The Sun. 
On DVD they are delivered together with Thomas Damgård's computer-treated graphics- and satellite-images 

Produced by alteration.
Supported by The Cultural Ministry's Fund for Development, The National Art Fund - Composers Dep., Kodak, DIEM, The Composer's Biennale 2002, Tycho Brahe Planetarium, Sirius Film ao.